top of page
MorevaTryOut

Social Media Marketingbyrå som inriktar sig på att hitta företags identitet och ta fram content för olika sociala plattformar för att synas i bruset.

Moreva Playbook

När startskottet går - är ni redo? Har ni verktygen, tiden och kreativiteten som krävs? Har ni en plan för hur ni vill synas på sociala medier?

 

Det har vi! Låt oss tillsammans ta fram vad som skulle vara de rätta kanalerna för er och hjälpa er att nå ut till er publik.

I Playbook ingår bland annat:

 • Analys av målgrupp, nuläget, visioner och mål

 • Identitet, tonalitet, bildspråk och design

 • Förbättringspunkter på Instagram/Facebook

 • Statistik:
  - Nulägesrapport
  - Vision, strategi och utförande
  - Tillväxt

 • Körschema

 • Konsultation 30 min+

bottom of page